Tuyển sinh dài hạn

  • Thi tốt nghiệp 2016
  • TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH 2018
  • 18/01/2017 - Cao Đẳng
  • CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH   Ngày nay, nhóm ngành dịch vụ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào và là yếu tố đóng góp quyết định cho tăng trưởng kinh tế thế giới.Các…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ