Ngành nghề đào tạo

  • ĐÀO TẠO TRUNG CẤP THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • 15/07/2017 - Ngành nghề đào tạo
  •   ĐÀO TẠO TRUNG CẤP THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC   Khóa học thiết bị trường học dành cho ai? Hiện nay ngành thư viện – thiết bị trường học đang phổ biến, được nhiều người biết đến, khóa học dành cho: Nhóm 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ