Khóa học ngắn hạn

  • KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • 14/07/2017 - Văn thư lưu trữ - Thư ký Văn phòng
  • KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC   Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị Trường học: Đối tượng tham dự: Đối tượng 1: Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị…

  • Kỹ năng thuyết trình
  • Cách cải thiện kỹ năng thuyết trình
  • 21/03/2016 - Kỹ năng Mềm , Tin tức
  • Cách cải thiện kỹ năng thuyết trình          Thuyết trình và nói trước đám đông là một kỹ năng rất cần thiết cho mọi người. Khả năng diễn giải và thuyết phục được người khác sẽ là khả năng rất quan trọng để bạn có thể nắm giữ một chức vụ cao….

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ